informacje
program
harmonogram
zaliczenie
ucntn
kontakt
linki
rejestracja
baner rejestracja

Rekrutacja na piątą edycję została już zakończona.Uczestnictwo w kursie Gawin-2 jest całkowicie bezpłatne - projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które:

 • ukończyły 18-ty rok życia
 • są zameldowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
 • są zatrudnione w formie przewidzianej przez Kodeks Pracy i Kodeks Cywilny (m.in. umowa o pracę, umowa zlecenie) na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.
 • są pracownikami przedsiębiorstw, które zatrudniają nie więcej niż 250 osób (sektor małych i średnich przedsiębiorstw)

Po zakwalifikowaniu się na egzamin do projektu należy przynieść ze sobą dowód osobisty bądź zaświadczenie o zameldowaniu oraz zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu. Brak w/w dokumentów automatycznie dyskwalifikuje z procedury rekrutacyjnej.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy:

 1. Wydrukować i wypełnić następujące wnioski zgłoszeniowe
  • Deklaracja chęci uczestnictwa w projekcie
   format pdfformat pdf
  • Dane kontaktowe uczestnika projektu
   format pdfformat pdf
  • Zgoda na rejestrację egzaminu
   format pdfformat pdf
  • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych
   format pdfformat pdf
 2. Gotowe wnioski należy dostarczyć osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16) lub drogą pocztową do Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania UMK, na adres:

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania
  ul. Gagarina 17
  87-100 Toruń
  z dopiskiem "Projekt Gawin-2"

  Zobacz położenie centrum na schemacie miasteczka akademickiego na Bielanach lub w serwisie Google Maps.

 3. Nadesłane wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń (preferowane uczestnictwo kobiet*).
 4. Gawin-2 jest specjalistycznym kursem informatycznym. W związku z tym wymogiem uczestniczenia w szkoleniu jest dobra znajomość obsługi komputera, na poziomie swobodnej pracy w systemie Windows, m.in. kopiowanie plików i folderów, obsługa przeglądarki internetowej, poczty elektronicznej, etc. Te umiejętności zostaną zweryfikowane w formie egzaminu wstępnego tuż przed rozpoczęciem kursu.

Wszystkie osoby zostaną poinformowane o wynikach naboru drogą mailową kilka dni po zamknięciu rekrutacji na daną edycję. Osoby, które zakwalifikują się do udziału w szkoleniu, zostaną też poinformowane o dacie egzaminu wstępnego, weryfikującego posiadanie umiejętności samodzielnej pracy z komputerem. Wszystkie osoby, które pomyślnie przejdą egzamin podpiszą umowę uczestnictwa w projekcie. Wzór umowy można znaleźć tutaj.

Do udziału w szkoleniu nie są wymagane żadne umiejętności techniczne związane z tematyką przedmiotów. Wszystkie zajęcia dydaktyczne w ramach projektu GAWIN będą prowadzone od podstaw.*Cytat z wniosku projektowego: "(...)Ponadto ze względu na zdiagnozowaną w pkt.3.1 wniosku segregację poziomą dotyczącą umiejętności komp., oraz wielkość przedst. tam wskaźników, w tym poziom maskulinizacji zawodów w dziedzinie ICT, podzial BO ze względu na płeć został założony na poziomie 35%-mężczyzn, 65%-kobiet.(...)"